خانه / دستگاه تصفیه فاضلاب / تصفیه فاضلاب لبنی

تصفیه فاضلاب لبنی

دستگاه تصفیه آب برای کارخانه لبنیات و لبنی | تصفیه فاضلاب لبنیات

هدف و دلایل اهمیت تصفیه فاضلاب لبنیات

کارخانه های لبنی و لبنیات برای انجام فرایند خود به آب تمیز و فرایندی نیاز دارند. بنابراین لازم است تا آب مصرفی خود در تولید محصولات را تصفیه نمایند.فرایند های تصفیه آب لبنیات شامل سیستم های فیلتراسیون شنی ، کربنی و سیستم اسمز معکوس RO می باشد. فاضلاب حاصل از فرایند تولید لبنیات نیز لازم است تا تصفیه گردد.زیرا این فاضلاب حاوی مقدار بالایی از BOD،COD،روغن و چربی می باشد که با شستشوی خطوط فرایندی CIP تولید میگردد که استفاده از دستگاه تصفیه فاضلاب لبنیات را لازم می سازد. فاضلاب لبنی لازم است تا پس از متعادل سازی و تنظیم pH به راکتور بیهوازی و سپس هوازی منتقل شود.در این فاضلاب لازم است تا نوترینت های لازم به فاضلاب افزوده شود. تصفیه فاضلاب لبنی با فرایند های ازن زنی و اکسیداسیون پیشرفته بسیار تسهیل خواهد شد.در صورت اقتصادی بودن این امر حجم تصفیه خانه کاهش می یابد.پساب خروجی صنایع تولید کننده لبنیات شامل مقادیری از ماست ، شیر، کره ، آب پنیر و روغن و گریس می باشد.

تصفیه فاضلاب لبنی


غلظت بالای آلاینده ها در این نوع فاضلاب کارخانه ها و صنایع غذایی مشابه سبب میگردد تا از فرایند های پیشرفته برای تصفیه فاضلاب این مراکز استفاده کرد.

با براورد دقیق محصولات و فرایند ها و مشخصات هر واحد تولیدی لبنی می توان طرح مناسبی برای پروسس تصفیه خانه ارائه داد.


 فاضلاب صنایع لبنی چگونه تولید میشود و دارای چه مشخصات و آنالیزی است ؟

 بیشتر فاضلاب تولیدی در کارخانه های صنایع  لبنیات شستشوی خطوط و کف سالن ها و ماشین آلات می باشد. ماده خام اولیه در صنایع لبنی ، شیر خام می باشد که بسته به نوع کارخانه لبنی به محصولاتی نظیر دوغ ماست کره پنیر تبدیل می شود. بیشترین مقدار فاضلاب تولیدی زمان ‏CIP  اتفاق می‌افتد.  در فرآیند CIP  خطوط و مخازن و پاتیل ها ابتدا توسط آب سرد شستشو داده شده و سپس با محلول سود سوزآور شستشو می شود. بعد از مرحله سود زنی یک بار با آب سرد شستشو شده و مجدداً با محلول اسید کلریدریک اسید نیتریک شستشو می شود و در نهایت آبکشی نهایی انجام می شود.

مشخصات فاضلاب صنایع لبنی

مشخصات فاضلاب صنایع لبنی


فرایند های معمول در تصفیه فاضلاب لبنی بشرح ذیل می باشد:

  • واحد آشغالگیر - یک واحد برای حذف مواد درشت و آشغال

  • واحد متعادل ساز - یک واحد برای تعادل مشخصات کمی و کیفی فاضلاب در پروسس فرایند تولید لبنیات

  • واحد چربی گیری - یک واحد برای حذف چربی و روغن موجودی در فاضلاب دفعی
  • واحد تنظیم pH - با توجه به شستشوی خطوط و مخازن با مواد شیمیایی نظیر سود و اسید لازم است تا پی اچ کنترل شود.
  • واحد بیهوازی و آنوکسیک - واحدی برای کاهش آلودگی بار آلی 
  • واحد هوازی - واحد تصفیه تکمیلی فاضلاب
  • واحد کلرزنی - واحد حذف میکروب ها و میکروارگانیزمها
  • واحد فیلتراسیون - واحد تصفیه مکانیکی جهت کاهش کدورت پساب خروجی
تصفیه فاضلاب لبنیات

شماتیک طرح تصفیه خانه فاضلاب لبنی


با توجه به اینکه نرخ تولید فاضلاب در صنعت لبنیات در ساعات مختلف شبنه روز و در روزهای متوالی از نظر کمی و کیفی متفاوت می باشد لذا بایستی برای داشتن یک راکتور تصفیه با راندمان مناسب از یک واحد متعادل ساز جریان در ابتدای تصفیه خانه استفاده کرد که بایستی طبق شرایط استاندارد طراحی گردد.

وجود چربی و روغن جزء لاینفک فاضلاب لبنیاتی است که بعلت ایجاد اخلال در انجام واکنشهای بیولوژیکی توسط آن  لازم است تا حد ممکن از ورود آن به واحد های فرایندی جلوگیری شود. بدین منظور می توان از چربی گیر های ثقلی در فاضلاب های با حجم کم و از چربی گیر DAF در فاضلاب های زیاد بهره برد.

چربی گیر DAF لبنی

چربی گیر DAF


جهت تصفیه بیولوژیک فاضلاب لبنی لازم است تا جهت کاهش هزینه های الکترومکانیکال در ابتدای فرایند از فرایند های بیهوازی استفاده شود. زیرا فرایند های هوازی نمیتوانند بار آلی بالای این نوع فاضلاب را به حد استاندارد و قابل قبول بشکل اقتصادی و بصرفه برسانند.

استفاده از راکتور های بیهوازی UASB , UABF در این نوع فاضلاب متداول است. در فرایند های هوازی نیز می توان جهت افزایش راندمان و حجم توده بیولوژیکی در راکتور  و کاهش زمان ماند و کوچه شدن حجم تصفیه خانه ، از راکتور های با بستر رشد و پکینگ مدیا از نوع متحرک MBBR و یا ثابت IFAS استفاده کرد. پکینگ مدیا ها مواد پر کننده پلیمری هستند که میتوانند محیط کشت میکروارگانیزمها را در محیط آبی و حوض های هوادهی و یا راکتور های بیهوازی تا مین کند و سبب افزایش این توده شده و در نتیجه زمان ماند تصفیه فاضلاب را کاهش دهند.

پکینگ مدیا رشد ثابت و معلق

پکینگ مدیا رشد ثابت و معلق

بعد از فرایند های میکروبی جهت تصفیه فاضلاب لازم است تا مواد معلق و کدورت پساب جهت تخلیه به محیط زیست کاهش پیدا کند. بنابراین می توان از یک واحد سیستم فیلتر شنی استفاده نمود. فیلتر شنی دارای مواد پر کننده از جنس سیلیس خالص بوده که زمانیکه فاضلاب تصفیه شده توسط پمپ به آن هدایت می شود ، مواد معلق و کلوئیدی فاضلاب لبنی در آن گرفتار شده و سپس شستشو میشوند.

فیلتر شنی

فیلتر شنی

همچنین برای تعدیل و کاهش بار آلی COD می توان از فرایند ازن زنی یا ازناسیون نیز استفاده کرد که می تواند تاثیر زیادی در کاهش حجم و فضای تصفیه خانه داشته باشد و می تواند در صورتیکه متراژ و قیمت زمین در منطقه بالا باشد ، هزینه تمام شده تصفیه خانه را کاهش دهد ، منتها باید بدانید که دستگاه ازن ژنراتور را با چه فرایندی و از کجا تهیه نمایید تا هزینه های اضافی نگهداری آن در آینده شما را دچار مشکل نکند ، زیرا دستگاهی با پیچیدگی های خاص و ابزار های متفاوت کنترلی و ابزار دقیق هست که نیاز به اپراتوری دقیق و حرفه ای دارد.

در صورتیکه کیفیت فاضلاب و پساب خروجی تصفیه خانه را به استاندارد برسانیم ، میتوانیم از آن جهت شستشوی کف سالن های تولید استفاده کنیم که با توجه به تولید فاضلاب زیاد ازین منبع ، می تواند در کاهش فاضلاب تولیدی کلی در واحد تولیدی بشدت اثرگزار بوده و هزینه های احداث تصفیه خانه را کاهش دهد.


نکات مهم در طراحی تصفیه خانه فاضلاب صنایع لبنی

برای حصول یک طرح مناسب تصفیه خانه فاضلاب یک مجتمع تولیدی لبنیاتی لازم است تا نکات فنی را مد نظر قرار دهیم تا خروجی یک طرح کارشناسی شده و مناسب باشد.

از نظر جانمایی تصفیه خانه فاضلاب لازم است تا در نقشه های اولیه طرح کارخانه ، محل مناسب برای آن در نظر گرفته شود.

این محل بایستی از نظر موقعیت در مسیر بادهای غالب نباشد  تا از انتشار بوی نا مطبوع در محیط تولید اجتناب شود و طوری جانمایی شود که فاضلاب تا حد ممکن بطور ثقلی وارد تصفیه خانه گردد تا هزینه های اضافی احتمالی به جهت پمپاژ و انتقال فاضلاب نداشته باشیم.

از نظر متریال و موادی که می تواند سازه های تصفیه خانه را تشکیل دهد دو گزینه وجود دارد.

اگر حجم فاضلاب کم باشد می توان از سازه های پیش ساخته فلزی و یا پلی اتیلنی استفاده کرد. ولی اگر حجم فاضلاب بالا باشد باید از سازه های بتنی جهت حوضچه ها استفاده کرد.


استفاده از متریال بتنی بهر جهت بعلت مقاومت و دوام و عمر بالا تر می تواند گزینه بهتری باشد و توصیه میگردد در صورت استفاده از  پکیج های پیش ساخته فلزی  علاوه بر استفاده از پوششهای صنعتی اپوکسی و پلی یورتان ،  از سیستم های حفاظت کاتدیک جهت محافظت فلز بدنه سازه تصفیه خانه استفاده شود ، زیرا بعلت خاصیت خورندگی فاضلاب صنعتی لبنی ، سازه تصفیه خانه تحت شرایط سختی قرار دارد.


سیتم حفاظت کاتدیک تصفیه خانه فاضلاب فلزی

سیتم حفاظت کاتدیک تصفیه خانه فاضلاب فلزینوع فاضلاب
فاضلاب صنعتی
اصول طراحی و انواع روش ها و فرایند های تصفیه فاضلاب
پیش تصفیه سپتیک و چربی گیر

تصفیه هوازی لجن فعال

EAAS-IFAS-MBR-MBBR

جانمایی پلان پکیج دستگاه و سیستم و مشخصات فنی
در نزدیک ترین نقطه به محل دفع و تخلیه
هدف و دلایل اهمیت تصفیه فاضلاب لبنی
بسیار بالا
ایمنی و استاندارد های تصفیه فاضلاب و پساب و موارد مصرف استفاده مجدد
طبق استاندارد تخلیه به محیط زیست-آبهای سطحی یا چاه یا آبیاری
راندمان واحد ها و اجزای راکتور تصفیه فاضلاب
راندمان تصفیه 90 درصد
راه اندازی و طرز راهبری و بهره برداری تجهیزات  پروژه تصفیه خانه فاضلاب لبنی
طبق دفترچه بهره برداری و شاخص های استاندارد محیط زیست و دوره آموزشی

 

شرح خدمات شرکت:

شرکت آبنوس مکانیک از پیمانکاران و سازندگان معتبر صنعت آب و فاضلاب بعنوان مهندسین مشاور و مجری سیستم های تصفیه تصفیه فاضلاب لبنیات - تصفیه فاضلاب لبنی با ارائه روش های نوین ،آماده ساخت و مدلسازی نرم افزاری و نیز فروش پروژه ها با محاسبات و مبانی طراحی طبق ضوابط و با عملکرد مناسب سیستم ها در ظرفیت های مختلف می باشد.

 

خدمات در شهر های تهران ، مشهد ، اصفهان ، تبریز ، شیراز ، اهواز ، قم  ، کرمانشاه ، ارومیه ، زاهدان ، رشت ، کرمان ، همدان ، اراک ، یزد ، اردبیل ، بندر عباس ، قزوین ، زنجان ، خرم‌آباد ، سنندج ، گرگان ، ساری ، بجنورد ، بندر بوشهر  ، بیرجند ، ایلام ، شهرکرد ، سمنان ، یاسوج ، کیش ، قشم ، خواهد بود.

Add Icon

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.