خانه / مقالات (برگه 7)

مقالات

مارس, 2018

 • 3 مارس

  لزوم استفاده از سیستمها و پکیجهای تصفیه فاضلاب

  لزوم استفاده از سیستمها و پکیجهای تصفیه فاضلاب  بر همه ما روشن است که با افزایش روزافزون جمعیت در دنیا و همچنین کشورمان ایران، نیاز به مدیریت منابع آبی بیش از قبل مهم به نظر میرسد. برای جبران کمبود منابع آبی از سالهای قبل در اغلب کشورهای جهان اول سازمانهای …

 • 3 مارس

  واحدهای اصلی پکیج های فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی

       واحدهای اصلی پکیج های فلزی تصفیه فاضلاب بهداشتی عبارتند از: 1- آشغالگیری 2- هوادهی 3- ته نشینی 4- کلرزنی 5- هاضم لجن

 • 3 مارس

  شاخص ترین مزایای استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب انسانی به روش لجن فعال

  شاخص ترین مزایای استفاده از  پکیج تصفیه فاضلاب انسانی به روش لجن فعال طراحی و ساخت مطابق با فضای فیزیکی موجود کارفرما کم بودن با انرژی مصرفی کم صدا بودن سیستم به دلیل استفاده از هوادهی عمقی استفاده از فضای فیزیکی کم در مقایسه با نوع بتنی اقتصادی بودن در …

 • 3 مارس

  عوامل تاثیرگذار بر قیمت پکیج تصفیه فاضلاب

  عوامل تاثیرگذار بر قیمت پکیج تصفیه فاضلاب نوع فرآیند تصفیه جنس و آلیاژ پکیج انتخاب سیتم هوادهی نوع زمین محل قرارگیری پکیج شرایط جوی منطقه

 • 3 مارس

  واحد ته نشینی پکیج تصفیه فاضلاب

   واحد ته نشینی پکیج تصفیه فاضلاب بمنظور زلال سازی پساب خروجی از واحد هوادهی، از زلال ساز ثانویه استفاده می شود. نبود زلال ساز اولیه در پکیج تصفیه فاضلاب به روش هوادهی گسترده باعث ورود جامدات بیشتر به واحد ته نشینی می گردد. بنابراین بارگذاری حجمی در این فرآیندها کمتر و …

 • 3 مارس

  مخزن متعادل ساز پکیج تصفیه فاضلاب

  مخزن متعادل ساز پکیج تصفیه فاضلاب فرآیند تصفیه فاضلاب در پکیج تصفیه فاضلاب کوچک و متوسط بصورت پیوسته (continuous) می باشد. تولید فاضلاب انسانی معمولا بصورت ناپیوسته (batch) صورت می گیرد. در ساعات پیک که معمولاً اواسط روز بوقوع می پیوندد، حجم زیادی از فاضلاب تولید می شود ولی در ساعت آخر …

 • 3 مارس

  مراحل مختلف تاثیر کلر بر فاضلاب بهنگام تصفیه فاضلاب

  مراحل مختلف تاثیر کلر بر فاضلاب بهنگام تصفیه فاضلاب در مرحله اول کلری که به پساب فاضلاب اضافه می کنیم کلر صرف تولید کلرور میشود و از حوزه عمل بیرون می آید و در نتیجه اگر ما کلر را اندازه بگیریم صفر است . در مرحله دوم کلر صرف تولید …

 • 3 مارس

  نکات مهم در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب

  نکات مهم در طراحی پکیج تصفیه فاضلاب  نکته1: گندزدایی فاضلاب هنگام بیرون آمدن از تصفیه خانه (پساب ) ، فرایندی است اجباری و باید در هر حالتی که تصفیه خانه طراحی شده باشد اجرا گردد. نکته2 : در صورتی که تمام تاسیسات یک دستگاه تصفیه فاضلاب به درستی کار کنند، …

 • 3 مارس

  روش های تصفیه فاضلاب انسانی

  روش های تصفیه فاضلاب انسانی بطورکلی روش های تصفیه فاضلاب را می توان به سه دسته اصلی فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی تقسیم بندی نمود. به ندرت اتفاق می افتد که یکی از روش های گفته شده بتواند تمامی خواسته ها را از سیستم تصفیه برآورده سازد. بنابراین در اکثر موارد لازم است که ترکیبی …

 • 3 مارس

  مزایای استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب

  مزایای استفاده از  پکیج های تصفیه فاضلاب را می توان در موارد ذیل خلاصه نمود: –         افزایش قابل توجه کیفیت پساب تصفیه شده از نظر ,BOD COD و TSS –         فضاي اشغالي بسيار كمتر نسبت به ساير فرايندهای مشابه –         لجن مازاد كمتر نسبت به ساير فرآيندهاي مرسوم و عدم توليد بو –         بارگذاري …