ماهیت فاضلاب صنایع لبنی

ماهیت فاضلاب صنایع لبنی
نخستین قدم در طراحی و اجرا یک واحد تصفیه فاضلاب صنایع لبنی شناخت ماهیت و یا همان کیفیت پساب می باشد. فاضلاب صنایع لبنی دارای میزان بسیار زیادی چربی محلول و غیر محلول می باشد. وجود میزان زیادی کربوهیدارت ها، لیپید و پروتئین از مهمترین ویژگی های فاضلاب صنایع لبنی است. میزان اکسیژن خواهی شیمیایی COD و بیولوژیکی BOD آن بسیار بالا بوده و ذرات جامد معلق فراونی دارد. به طور کلی می توان در یک کارخانه صنایع لبنی باتولیداتی مانند شیر، ماست و دوغ، آنالیز ذیل را ملاک طراحی تصفیه خانه فاضلاب قرار دارد.

 پارامتر مقدار
COD 3500~3000
BOD 2000~1200
TSS 960
oil & Grease 350~200
pH 10~7

همانطور که در آنالیز مشاهده می گردد، وجود مقدار بسیار زیاد چربی و TSS در فاضلاب صنایع لبنی، نیازمند استفاده از روشهای تصفیه فیزیکی و شیمیایی پیش از استفاده از روشهای بیولوژیکی می باشد. واحدهای تصفیه بیولوژیکی اعم از واحدهای بی هوازی و هوازی، نمی توانند میزان بالایی از چربی ها با زنجیره های کربنی بزرگ را حذف نمایند و این چربی ها عملکرد سیستم را مختل می نماید. از این رو استفاده از روشهای حذف فیزیکی چربی و TSS در تصفیه فاضلاب صنایع لبنی ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *