خانه / دستگاه تصفیه فاضلاب / دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی

دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستانی

قیمت دستگاه پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی | دستگاه تصفیه فاضلاب بیمارستان و مراکز درمانی

روشهای تصفیه فاضلاب بیمارستان – تصفیه فاضلاب بیمارستانی

فاضلاب بیمارستان شامل بسیاری از آلاینده ها نظیر مواد آلی معدنی چربی فلزات سنگین آنتی بیوتیک مواد شوینده ( دترجنت ) پاتوژن ها و مواد شیمیایی و دارویی خطرناک مواد سمی، رادیواکتیو می باشد.

با توجه به وجود مواد آلاینده سنگین در این نوع فاضلاب،لازم است تا جهت جلوگیری از آلودگی منابع پذیرنده،فاضلاب مراکز درمانی حتما مورد پالایش قرار گیرند.

 

تصفیه فاضلاب بیمارستانی

تصفیه فاضلاب بیمارستانی تصفیه فاضلاب بیمارستان

میزان مصرف آب و تولید فاضلاب در بیمارستان

مقدار تولید فاضلاب در مراکز درمانی بیمارستانی بسته به نوع فعالیت و موقعیت مرکز متفاوت است.ولیکن بطور متوسط مقدار فاضلاب تولیدی برای هر تخت بیمارستانی 900-600 لیتر در روز می باشد.

مشخصات فاضلاب بیمارستانی چگونه است؟

مشخصات و آنالیز فاضلاب بیمارستانی

مراحل تصفیه فاضلاب بیمارستانی و اجزاء تصفیه خانه فاضلاب

جهت تصفیه فاضلاب بیمارستان لازم است تا واحد های زیر در تصفیه خانه فاضلاب لحاظ گردد:

 • آشغال گیر دستی و یا اتوماتیک
 • مخزن متعادل ساز برای تعادل شیمیایی و فیزیکی فاضلاب – سپتیک تانک و چربی گیر اولیه
 • مخزن هوازی یا هوادهی برای تصفیه بیولوژیکی
 • مخزن ته نشینی
 • مخزن هاضم لجن برای دفع لجن مازاد تصفیه خانه
 • مخزن گندزدایی که ممکن است با کلر یا مواد گندزدای دیگر باشد.

روشهای تصفیه فاضلاب بیمارستان و مراکز پزشکی و درمانی

روشهای تصفیه فاضلاب بیمارستان روشهای معمول هوازی و یا تلفیقی بیهوازی-هوازی باشد.فرایند های معمول برای تصفیه فاضلاب بیمارستانی معمولا هوادهی گسترده EAAS می باشد.با توجه به تولید فاضلاب بطور پیوسته در این مراکز،تصفیه خانه فاضلاب باید بتواند توانایی تحمل شوک هیدرولیکی و فیزیکی-شیمیایی فاضلاب ورودی را داشته باشد.مثلا در زمان تخلیه لاندری یا رختشوی خانه،حجم بالایی از فاضلاب حاوی دترجنت و مواد شوینده یکباره وارد شبکه فاضلاب شده و به تصفیه خانه وارد می شود.برای جلوگیری ازین شوک می توان از مخزن متعادلساز در ابتدای تصفیه خانه استفاده کرد.

با توجه به وجود آشغال ریز و درشت زیاد در فاضلاب بیمارستان،حتما بایستی یک واحد آشغالگیر در مسیر فاضلاب ورودی به واحد های فرایندی قرار گیرد.این آشغال گیر لازم است تا بطور مداوم توسط اپراتور و نگهدار تصفیه خانه تمیز شود.این آشغالگیر میتواند میله ای و یا سبدی باشد.آشغالگیر میله ای در کانال و آشغال گیر سبدی در مواردی که فاضلاب در لول پایین توسط لوله به مخزن پمپاژ میریزد استفاده گردد.

با توجه به وجود چربی و روغن در فاضلاب بیمارستان ، لازم است تا قبل از ورود فاضلاب به واحد های فرایندی تصفیه خانه،این چربی و روغن و گریس حذف گردند.تعبیه یک واحد چربیگیر می تواند بسیار مفید باشد.تخلیه چربی میتواند بصورت دستی و یا اتوماتیک در نظر گرفته شود.

روشهای پیشرفته تر مانند تصفیه خانه های MBR و MBBR میتوانند خروجی به مراتب مناسبتری داشته باشند و با کاهش زمان ماند بتوانند فضای کمتری از بیمارستان را اشغال نمایند.منتها هزینه های اولیه این نوع فرایند از نوع معمول بیشتر خواهد بود.

جهت گندزدایی پساب خروجی میتوان از کلر و یا ازن استفاده نمود.استفاده از کلر بخاطر سهولت در نگهداری تجهیزات بیشتر توصیه می شود و میتوان از ازن بعنوان مرحله گند زدایی تکمیلی در  تصفیه فاضلاب بیمارستانی  استفاده کرد.


تجهیزات الکتریکی و مکانیکی موجود در تصفیه خانه های فاضلاب بیمارستان شامل چه مواردی است ؟

بسته به نوع​ فرایند تصفیه خانه ​​​​فاضلاب ،تجهیزات می تواند متفاوت باشد. ولیکن بشکل معمول این تجهیزات شامل موارد ذیل میگردد:

 • بلوئر هوادهی و یا میکسر هوادهی سطحی
 • پکیج و یا دستگاه کلرزنی مایع یا گازی
 • دیفیوزر های هوادهی
 • پل های لجن روب مخزن ته نشینی و یا ایرلیفت پمپ
 • لوله و اتصالات و شیرآلات
 • تابلو برق کنترلی تصفیه فاضلاب بیمارستان

جانمایی تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان بهتر است در کجا و چگونه باشد ؟

بهترین محل جهت جانمایی تصفیه فاضلاب بیمارستانی و دستگاه تصفیه فاضلاب ، مکانی است که تمامی فاضلاب ساختمان بیمارستان بتواند با کمترین هزینه و بطور ثقلی به آن وارد شود.با توجه به اینکه ساختمانهای بیمارستانی معمولا در طبقات زیرین خود نیز داری منابع تولید فاضلاب هستند؛بهتر است تا تصفیه خانه در پایین ترین مکان ممکن در تراز ساختمان قرار گیرد.

در زمان طراحی جانمایی تصفیه خانه حتما بایستی تدابیر لازم جهت انتقال پساب خروجی تصفیه خانه به چاه در نظر گرفته شود. حتی المقدور چاه جاذب به تصفیه خانه نزدیک باشد تا بتوان با کمترین هزینه بشکل ثقلی فاضلاب را به چاه منتقل کرد و نیازی به پمپاژ نباشد.

با توجه به تولید بو در تصفیه فاضلاب بیمارستانی لازم است تا یک ونت جدا و مستقل از تصفیه خانه به بالاترین نقطه ممکن در پشت بام در نظر گرفته شود.در صورتیکه امکان نصب اگزوز فن باشد بهتر است این کار انجام پذیرد.جهت کاهش بوی تولیدی در تصفیه خانه که بیشتر از واحد های هاضم و مخازن بیهوازی است،میتوان هاضم را بشکل هوازی طراحی کرد تا تا حد ممکن از تولید بو جلوگیری شود.

با توجه به وجود هاضم در تصفیه خانه،لازم است تا لجن مازاد به بیرون تخلیه و حمل گردد.بنابراین بایستی دسترسی لازم به تصفیه خانه جهت ورود خودرو و ماشین لجن کش حتما دیده شود و خودرو بتواند در نزدیکترین محل به تصفیه خانه بایستد و توسط پمپ لجن را تخلیه نماید.

آزمایشات لازم جهت بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب بیمارستانی

جهت بهره برداری اصولی از تصفیه فاضلاب بیمارستانی لازم است تا اپراتور حرفه ای این کار را انجام دهد که به اصول بهره برداری و انجام آزمایشات معمول آشنایی داشته باشد.استفاده از استوانه مدرج جهت اندازه گیری مقدار لجن فعال حوض هوادهی،تست کیت کلر جهت اندازه گیری کلر باقیمانده پساب تصفیه خانه،تست کیت اندازه گیری اکسیژن محلول و آزمایشات اندازه گیری BOD و COD لازم و ضروری می باشد.

استفاده از سیستم تصفیه فاضلاب خاکستری در مراکز درمانی بجای تصفیه خانه فاضلاب 

با توجه به اهمیت استفاده بهینه از اب می توان از سیستم تصفیه فاضلاب خاکستری جهت کاهش هزینه های مصرف اب و دفع فاضلاب در تصفیه فاضلاب بیمارستانی بهره برد.

از خروجی سیستم تصفیه فاضلاب خاکستری میتوان در پر کردن فلاش تانک ها و نیز آبیاری استفاده کرد.

جهت تفکیک فاضلاب خاکستری از فاضلاب سنگین و سیاه،لازم است تا طراح در نقشه های طراحی خود ،فاضلاب ها را با شبکه های جدا طراحی نماید تا بتوان براحتی در محل تصفیه خانه از آن استفاده کرد.در صورت ادغام این دو فاضلاب،امکان استفاده از سیستم تصفیه فاضلاب خاکستری وجود نخواهد داشت.


 خدمات ما در شهر های تهران مشهد اصفهان تبریز شیراز اهواز قم کرمانشاه ارومیه زاهدان رشت کرمان همدان اراک یزد اردبیل بندر عباس قزوین زنجان خرم‌آباد سنندج گرگان ساری بجنورد بندر بوشهر بیرجند ایلام شهرکرد سمنان یاسوج می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.