خانه / مقالات / قابلیت هدایت الکتریکی برای پرورش ماهی

قابلیت هدایت الکتریکی برای پرورش ماهی

قابلیت هدایت الکتریکی برای پرورش ماهی

قابلیت هدایت الکتریکی (EC) مقداری است که یک محلول، الکتریسیته را هدایت می‌کند و مربوط به مقدار نمک است . هر چه میزان نمک بیشتر باشد‌، مقدار EC بیشتر خواهد بود‌. ماهیان آب شیرین عموما در دامنه وسیعی از قابلیت هدایت الکتریکی آب رشد می‌کنند.  دامنه مطلوب۲۰۰۰-۶۰ میکروزیمنس بر سانتی متر و دامنه قابل قبول آن ۵۰۰۰-۳۰ میکروزیمنس بر سانتی‌متر است. وجود حد‌اقل مقدار نمک برای کمک به نگه داری و حفظ تعادل اسمزی ماهی‌ها ضروری است. بیشینه دامنه تحمل بسته به گونه ماهی متفاوت است.

برای مثال‌، گربه‌ماهی گاهی می تواند شوری‌های تا نصف آب دریا ( ۱۶ قسمت در هزار ) یا قابلیت هدایتی حدود ۲۵۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰ میکروزیمنس بر سانتی متررا تحمل کند. ‌همچنین قابلیت هدایت الکتریکی را می‌توان برای بدست آوردن تخمینی اجمالی از مقدار کل مواد جامد محلول (TDS) در آب به کار برد . عموما مقدار کل مواد جامد به میلی‌گرم در لیتر حدود نصف قابلیت هدایت الکتریکی(میکروزیمنس بر سانتی متر)  است‌. قابلیت هدایت الکتریکی در حین انتقال به آزمایشگاه کم تغییر می‌کند‌.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *