خانه / دستگاه تصفیه آب / دستگاه و قیمت دستگاه تصفیه آب برای دیالیز و مرکز های دیالیز

دستگاه و قیمت دستگاه تصفیه آب برای دیالیز و مرکز های دیالیز

دستگاه و قیمت دستگاه تصفیه آب برای دیالیز

چرا برای دستگاه دیالیز به تصفیه آب نیاز است ؟

دستگاه دیالیز برای عملکرد مناسب خود به آبی با شرایط و پارامترهای استاندار مربوط بخود نیاز دارد. در صورتیکه این پارامتر ها کنترل و پاس نشود عملکرد و نتیجه مناسبی حاصل نخواهد شد.

بنابراین لازم است تا آبی با کیفیت در اختیار دستگاه قرار گیرد.جهت تامین آب دستگاه مراکز دیالیز در بیمارستانها و مراکز آن به سیستم تبادل یونی و یا اسمز معکوس- آب شیرین کن احتیاج است.انتخاب نوع دستگاه به میزان آلودگی و املاح آب می باشد.

باید توجه داشته باشید که در زمان خرید دستگاه دیالیز ، مشخصات و استاندارد های آب مربوط به آن را دریافت و مطالعه نمایید.

دستگاه تصفیه آب دیالیز به روش تبادل یونی

در صورتیکه آب دارای املاح کمی باشد می توان از سیستم و دستگاه رزینی تبادل یونی استفاده کرد که بصورت کاتیونی و آنیونی بشکل سری پشت سر هم قرار میگیرند.

ستون تبادل یونی کاتیونی با آب نمک و ستون تبادل یونی آنیونی با اسید شستشو و بکواش می شوند.

دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس یا آب شیرین کن

در صورتیکه املاح آب بالا باشد نیاز است تا از طریق سیستم غشائی و اسمز معکوس آب را تصفیه کرد. آب خروجی این دستگاه به مراتب دارای املاح کمتری نسبت به سیستم تبادل یونی می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.