خانه / دستگاه تصفیه آب / دستگاه و قیمت دستگاه تصفیه آب برای دیالیز و مرکز های دیالیز

دستگاه و قیمت دستگاه تصفیه آب برای دیالیز و مرکز های دیالیز

دستگاه و قیمت دستگاه تصفیه آب برای دیالیز

چرا برای دستگاه دیالیز به تصفیه آب نیاز است ؟

دستگاه دیالیز برای عملکرد مناسب خود به آبی با شرایط و پارامترهای استاندار مربوط بخود نیاز دارد. در صورتیکه این پارامتر ها کنترل و پاس نشود عملکرد و نتیجه مناسبی حاصل نخواهد شد.

بنابراین لازم است تا آبی با کیفیت در اختیار دستگاه قرار گیرد.جهت تامین آب دستگاه مراکز دیالیز در بیمارستانها و مراکز آن به سیستم تبادل یونی و یا اسمز معکوس- آب شیرین کن احتیاج است.انتخاب نوع دستگاه به میزان آلودگی و املاح آب می باشد.

باید توجه داشته باشید که در زمان خرید دستگاه دیالیز ، مشخصات و استاندارد های آب مربوط به آن را دریافت و مطالعه نمایید.

دستگاه تصفیه آب دیالیز به روش تبادل یونی

در صورتیکه آب دارای املاح کمی باشد می توان از سیستم و دستگاه رزینی تبادل یونی استفاده کرد که بصورت کاتیونی و آنیونی بشکل سری پشت سر هم قرار میگیرند.

ستون تبادل یونی کاتیونی با آب نمک و ستون تبادل یونی آنیونی با اسید شستشو و بکواش می شوند.

دستگاه تصفیه آب به روش اسمز معکوس یا آب شیرین کن

در صورتیکه املاح آب بالا باشد نیاز است تا از طریق سیستم غشائی و اسمز معکوس آب را تصفیه کرد. آب خروجی این دستگاه به مراتب دارای املاح کمتری نسبت به سیستم تبادل یونی می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.