براورد حجم فاضلاب صنایع لبنی و لبنیات

 براورد حجم فاضلاب صنایع لبنی و لبنیات

    در کارخانه­ های تولید محصولات لبنی حجم فاضلاب تولیدی عمدتاً به عوامل زیر بستگی دارد.

الف) حجم شیر ورودی به کارخانه: هرچه حجم شیر دریافتی کارخانه بیشتر باشد حاکی از تولید بیشتر محصولات و در نتیجه تولید بیشتر فاضلاب است.

ب) نوع محصول: بدیهی است به سبب تفاوت در فرآیند تولید محصولات مختلف لبنی حجم و کیفیت فاضلاب تولیدی آنها نیز متفاوت خواهد بود.

ج) تکنولوژی تولید: پیشرفت تکنولوژیکی معمولا در جهت تولید فاضلاب کمتر حرکت نموده است. بنابراین هرچه تکنولوژی تولید جدیدتر باشد معمولا فاضلاب کمتری از خط تولید ناشی می­شود.

د) درصد ضایعات: اشکالات رخ داده در فرآیند تولید معمولا باعث تولید مقادیری محصولات غیرقابل مصرف (ضایعات) می­شود. در اکثر مواقع این ضایعات وارد فاضلاب می­شوند. بنابراین هرچه مقدار ضایعات کمتر باشد، فاضلاب کمتری نیز تولید خواهد شد.

      معمولاً به منظور برآورد حجم فاضلاب تولیدی یک کارخانه لبنی از یک ضریب تبدیل حجم شیر دریافتی به حجم فاضلاب تولیدی استفاده می­شود. براساس تجربیات بدست آمده در کارخانه ­های فعال، مقدار این ضریب با توجه به عوامل گفته شده عددی بین 5-2 در نظر گرفته می­شود. مقدار این ضریب در بیشتر کارخانه­ ها در حدود 4 است.

     به عنوان نمونه حجم فاضلاب تولیدی یک کارخانه که روزانه 500 تن شیر دریافت می­کند، معادل 2000 مترمکعب برآورد می­گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *