آب مقطر( آب خالص)Double R.O / دستگاه آب مقطر ساز

آب مقطر( آب خالص)Double R.O / دستگاه آب مقطر ساز

برای رسیدن به آب مقطر Distilled Water System  و هدایت الکتریکی صفر میکروزیمنس از تکتولوژی اسمز معکوس دوبل یا دو مرحله ای جهت خالص سازی آب در دو مرحله استفاده می گردد در فرایند مذکور آب پس ازتصفیه آب از مرحله اول اسمز معکوس با درصد نمک های محلول نسبتا پایین وارد سیستم اسمز معکوس دوم می گردد و در نهایت به هدایت الکتریکی در حد صفر میکروزیمنس خواهیم رسید.
اسمز معكوس يك فرآيند فيزيكي است كه مي تواند از يك محلول به كمك غشاء نيمه تراوا حلال تقريباً خالص تهيه كند .اين پديده مي تواند تا 98% از جامدات محلول (T.D.S) وكلوئيدي موجود در محلول را حذف كند. اين تكنولوژي تقريباً در هر صنعتي كه احتياج به تفكيك مواد حل شده از حلال باشد (معمولاً حلال آب است)، عموميت پيدا كرده است ، متداولترين مورد استفادهRO  در تهيه آب خالص است.     اسمز معكوس از  روشهاي  اساسي تصفيه آب است كه در ساختن نيمه هادي ها ،تجهيزات پزشكي ، صنايع دارويي و…. مورد استفاده قرار مي گيرد. در فرآيند RO  از يك پمپ و يك  غشاء نيمه ترا وا استفاده مي شود. پمپ نيروي رانش را مهيامي كند و غشاي نيمه تراوا بين آب و ماده حل شده تمايل دارد كه آب را از خود عبور دهد، بنابراين اكثر ماده حل شده در پشت غشاء باقي مي ماند و اين كار موجب تغليظ جريان در پشت غشاء مي شود. دراين مورد خاص ما از دو لاين RO جهت بالابردن كيفيت آب توليدي استفاده مي نماييم بطوري آب توليد شده از مدول اول مجدداً با فشار پمپ جهت تصفيه ثانوي وارد غشاهاي مدول دوم مي گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *